دفترچه های ثبت نام
جهت دانلود دفترچه ها اینجا کلیک نمایید
گزیده خبرها
  • شروع ثبت نام کارآموزان
  • لطفا ابتدا دفترچه ثبت نام دوره های آموزشی را مطالعه نمایید
پشتیبانی
پشتيبانی

IP 18.206.194.161

  • در بخش خرید کارت اعتباری در صورت کسر مبلغ کارت از حساب شما و عدم دریافت شماره پیگیری ، مبلغ پرداخته شده حداکثر ظرف 72 ساعت به حساب شما باز گردانده خواهد شد.
  • در صورت دريافت شماره پيگيري و عدم دريافت مشخصات کارت هاي اعتباري ثبت نام ، از بخش پيگيري کارت اعتباري در منوي کارت اعتباري مشخصات کارت هاي اعتباري ثبت نام را در يافت نماييد.
  • لیه کارتهای اعتباری خریداری شده تنها برای سال جاری معتبر می باشند
  • شماره پیگیری خرید خود را از فرمول زیر بدست آورید:
    شماره پیگیری= شماره رسید خرید موجود در سایت بانک --> تاریخ روز بدون هیچ علامتی
    مثال: 13911128666666 = 666666 <-- 13911128